Vol 18, Nr 3-4 (2013)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Olika ingångar till skolutveckling
Rolf Lander, Karin Rönnerman
PDF
149-152

Tema: Skolutveckling och ledarskap

Ulf Blossing
PDF
153-174
Karin Rönnerman, Anette Olin
PDF
175-196
Maria Jarl
PDF
197-215
Rolf Lander
PDF
216-237
Mette Liljenberg
PDF
238-257
Lill Langelotz
PDF
258-279

English summaries

English Summaries
 
PDF
280-290

Fakultetsopponenten sammanfattar

Wieland Wermke – Development and Autonomy: Conceptualising teachers´continuing professional development in different national contexts. (Stockholm: Stockholms universitet, 2013)
Karin Rönnerman
PDF
291-296
Magnus Levinsson – Evidens och existens – evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter (Göteborg: Göteborgs universitet, 2013)
Bernt Gustavsson
PDF
297-298
Lena Tyrén – ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det vi vill”. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken (Göteborg: Göteborgs universitet, 2013)
Lars Holmstrand
PDF
299-304

Debatt

Angående ett aktuellt sakkunnigärende
Tomas Englund
PDF
305-306