Vol 17, Nr 3-4 (2012)

Innehållsförteckning

Aktuellt

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige: Tillbakablick och lägesbeskrivning
Anders Olsson
PDF
145-151

Tema: Moderna lärandeteorier

Anders Jakobsson
PDF
152-170
Marie Leijon, Fredrik Lindstrand
PDF
171-192
Pernille Krogh Fryd
PDF
193-215

English summaries

English summaries
 
PDF
216-221

Essä

Från lärarvetenskap till lärandevetenskap: Lärandets gåta och pedagogikens plats i vetenskapssystemet
Feiwel Kupferberg
PDF
222-252

Litteraturöversikt

Att undervisa för kreativitet: En litteraturöversikt
Anna Linge
PDF
253-263

Fakultetsopponenten sammanfattar

Kerstin Signert – Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel; Eva-Maria Tebano Ahlquist – Skolans levda rum och lärandets villkor. Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö
Christina Gustafsson
PDF
264-270