Vol 16, Nr 3 (2011)

Innehållsförteckning

Artiklar

Jan-Eric Gustafsson, Kajsa Yang Hanssen
PDF
161
Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg
PDF
180

English summaries

English summaries
 
PDF
200

Aktuell pedagogisk forskning

Om lärarnas förändrade yrkesvillkor
Elisabeth Hultqvist
PDF
204

Debatt

Pedagogikens kris
Christer Fritzell
PDF
215

Recensioner

Johanna Ringarp: Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens omvandling
Maria Jarl
232
Nazismen i katedern
Johan Sundéen
PDF
237