Pedagogisk Forskning i Sverige

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige utkommer med fyra 80-sidiga nummer per år i pappersutgåva och i en web-version för lärosätens bibliotek, i syfte att spegla svensk pedagogisk forskning. Förutom regelrätta artiklar innehåller tidskriften och webversionen debattartiklar samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på ventilerade doktorsavhandlingar. Recensioner av pedagogisk litteratur, liksom en agenda utgör också innehållet. Språket är, förutom när det gäller ”summaries” av artiklar, endast undantagsvis annat än svenska. Tidskriften och webversionen vänder sig i första hand till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.

Nummer fr.o.m. nr 4 1998 är hittills upplagda i Open Journal Systems.

Samtliga nummer hittar du på tidskriftens webbplats. http://pedagogiskforskning.se

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 21, Nr 3-4 (2016)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord
Maria Gustavsson, Camilla Thunborg
PDF
163-164

Artiklar

Maria Gustavsson, Camilla Thunborg
PDF
165-190
Camilla Thunborg, Jon Ohlsson
PDF
191-211
Erica Byström
PDF
212-234
Sam Paldanius
PDF
235-260
Gunilla Avby
PDF
261-282
Annika Engström
PDF
283-305