Den felande länken. Om frånvaron och behovet av klinisk utbildningsvetenskaplig forskning

  • Ingrid Carlgren

Författarbiografi

Ingrid Carlgren
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet
Sektion
Debatt