Utbildning är lösningen. Vad är problemet? Om utbildningsfundamentalism

Mats Alvesson

Sammanfattning


I denna artikel granskas kritiskt en överdriven tilltro till framför-allt den högre utbildningens generellt välgörande effekter. Det finns en tendens att utbildning används alltför lättvindigt som en lösning på alla möjliga problem. Inte minst dess nyttjande som sätt att minska och dölja arbetslöshet understryks i artikeln. Samtidigt kan stora utbildningssatsningar ses som något som skapar problem. Ett förespeglande av att i »kunskapssamhället» kan en mycket stor andel av befolkningen få arbeten i paritet med en högre utbildning ter sig orealistisk. Värdet av en långvarig utbildning i konkurrensen på arbetsmarknaden urholkas om den genomsnittliga skolgången höjs utan att arbetslivet förändras på motsvarande sätt. Stora utbildningssatsningar kan också medföra kvalitetsproblem: om längre genomsnittlig skolgång åtföljs av ökning av kvalificering och lärande under utbild-ningen är osäkert. Det finns också tendenser till disciplinering och normalisering av människor kring utbildningsnivå som måttstock. Härav följer en fortsatt och förvärrad stigmatisering av de som ej når upp till normen.


Fulltext:

PDF

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.


ISSN 1401-6788
E-ISSN 2001-3345
red@pedagogiskforskning.se