Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Den insända artikeln har inte tidigare publicerats och har inte heller sänts in för publicering i annat sammanhang.

Riktlinjer för författare

Pedagogisk Forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskift som dokumenterar, granskar och debatterar pedagogisk forskning och dess villkor i Sverige. Den har sedan starten1996 varit ett viktigt bidrag för utvecklingen av teori och metodfrågor inom svensk pedagogisk forskning. Dess strävan är att med hög vetenskaplig kvalité bidra med analyser av pedagogik i vid mening och att låta olika traditioner och synpunkter prägla innehållet.

  • Textens utformning skall följa aktuella anvisningarna i Publication Manual of the American Psychological Association.
  • Tabeller och figurer bifogas separat.
  • Accepterat artikelmanuskript ska kompletteras med en språkgranskad sammanfattning på engelska om 2-3 sidor (ca 8.000 tecken).

Sekretesspolicy

Namn och e-postadresser lämnas inte ut.