Ämne och fokus

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige utkommer med fyra 80-sidiga nummer per år i syfte att spegla svensk pedagogisk forskning. Förutom regelrätta artiklar innehåller tidskriften debattartiklar samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på ventilerade doktorsavhandlingar. Recensioner av pedagogisk litteratur liksom en agenda utgör också innehållet. Språket är, förutom när det gäller 'summaries' av artiklar, endast undantagsvis annat än svenska. Tidskriften vänder sig i första hand till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor.

Granskningsprocess

Peer review; Double Blind.

Publiceringsfrekvens

Tidskriften utkommer med 4 nummer per år.

Open access-policy

Tidskriften kommer att publiceras i fulltext på denna plats med en embargotid/fördröjning på minst tre månader. Vill du ta del av ett aktuellt nummer krävs en prenumereration på pappersutgåvan. Se vidare under rubriken Information till läsare i menyn till höger!