OBS! Tidskriften har flyttat och återfinns nu på https://open.lnu.se/index.php/PFS. Den här sidan kommer att upphöra, vänligen gå till den nya för senaste nummer och uppdatera era länkar.

Senaste numret

Vol 22 Nr Nr 3-4 (2017): Tema: Relationell pedagogik

Detta temanummer handlar om ett nytt och oetablerat forskningsfält. Någon självklar konsensus om vad relationell pedagogik är finns inte och är knappast heller önskvärd. Syftet med tidskriftens ”call for papers” som gick ut hösten 2015 var därför öppet formulerat: att belysa pedagogiska frågeställningar ur olika relationella perspektiv och att introducera relationell pedagogik som ett mångdimensionellt begrepp.

 

Publicerad: 2018-04-14
Visa alla nummer