Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Att uttrycka en annan sorts kunskap. Om konstnärlig kunskap och vetenskaplig kunskap Sammanfattning   PDF
Lia Lonnert
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Donovan och Maharishi. Några reflektioner kring samhällsutveckling och andliga budskap i 1960-talets popkultur Sammanfattning   PDF
Anders Lindh
 
Nr 2 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 2, 2016 Jag har också rätt att ljudsätta världen – genus och musikskapande med digitala verktyg Sammanfattning   PDF
Camilla Jonasson
 
Nr 2 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 2, 2016 Kunskap som förståelse genom artikulation: om den musikaliska tolkningens legitimitet Sammanfattning
Mats Arvidson
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Musik och politik: ett tolkningsproblem Sammanfattning   PDF
Magnus Eriksson
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Oral Performances in a (Post)-Literate Society Sammanfattning   PDF
Giuseppe Sanfratello
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Reflektioner ur ett pedagogiskt-psykologiskt perspektiv, i spåren av musikens digitalisering Sammanfattning   PDF
Cecilia Wallerstedt
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Samlandets kunskapsekonomi Sammanfattning   PDF
Daniel Ericsson, Patrik Persson
 
Nr 1 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 1, 2016 Smak för musik? Sammanfattning   PDF
Eva Kjellander Hellqvist
 
Nr 2 (2016): M&STE: elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, nr 2, 2016 ”Är det verkligen fred vi vill ha?” – Att kommunicera det komplexa fredsbegreppet genom populärmusik Sammanfattning
Henrik Brissman
 
1 - 10 av 10 komponenter