Kunskap som förståelse genom artikulation: om den musikaliska tolkningens legitimitet

Mats Arvidson

Sammanfattning


Mats Arvidson tar i artikeln ”Kunskap som förståelse genom artikulation: om den musikaliska tolkningens legitimitet” fasta på frågor som rör musik och kunskap. Kan musik vara en källa till kunskap? Kan musik skänka kunskap till lyssnaren? Kan rentav musik i sig förklaras om en form av kunskap? Arvidson tar sin utgångspunkt i musikvetaren Lawrence Kramer och några av dennes tankemodeller, och testar sedan också perspektiven på jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider (2010).


Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.