”Är det verkligen fred vi vill ha?” – Att kommunicera det komplexa fredsbegreppet genom populärmusik

Henrik Brissman

Sammanfattning


Är det verkligen fred vi vill ha? Den frågan ställdes och sjöngs fram av Mikael Wiehe och Hoola Bandola Band. Henrik Brissman sätter i sin artikel sångens text under lupp i sin artikel om fredsfrågorna i politik och i populärmusik. Brissman lyfter bland annat fram likheter mellan Wiehes sång och tendenser i den samtida freds- och konfliktforskningen. Dessutom pekar Brissman på det faktum att ”fred” inte bara refererar till krig och våld, utan också till strukturella förtryck, bland annat på den svenska arbetsmarknaden.


Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.