Open Journal Systems at Lund University


This service aims to give a convenient and cost effective alternative to publish journals and other serial publications electronically. Open Journal Systems (OJS) is a journal management and publishing system that has been developed by the Public Knowledge Project to expand and improve access to research. The service is hosted by Lund University Library. If you want to make your publication available or have other enquiries about the service, please contact Martin Persson (martin.persson(a)ub.lu.se).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv

Gränsløs ges ut av Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet. Tidskriften riktar sig till forskare, men vänder sig även till studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga.

View Journal | Current Issue | Register