Open Journal Systems at Lund University


This service aims to give a convenient and cost effective alternative to publish journals and other serial publications electronically. Open Journal Systems (OJS) is a journal management and publishing system that has been developed by the Public Knowledge Project to expand and improve access to research. The service is hosted by Lund University Library. If you want to make your publication available or have other enquiries about the service, please contact Martin Persson (martin.persson(a)ub.lu.se).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Arbetsliv i omvandling

View Journal | Current Issue | Register

Arkiv för nordisk filologi

Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. Här publiceras filologiska och lingvistiska artiklar om de nordiska språken och om äldre nordisk litteratur. Ända sedan tidskriften började ges ut 1882 har den varit en naturlig mötesplats för de senaste rönen inom den språkhistoriskt och filologiskt inriktade forskningen inom Norden. Den utges vid Lunds universitet med ett häfte årligen. Äldre volymer har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund.

View Journal | Current Issue | Register