Nr 7 (2016)

Kunskap för nya verkligheter

Helt nummer

Visa eller ladda ned hela numret PDF

Innehållsförteckning

Inledning

Inledning
Bosse Bergstedt, Anna Jobér
PDF

Artiklar

Tid för ting
Anna Jobér
PDF
Fornemmelse for atmosfære
Sune Frølund
PDF
Relationell pedagogik och relationism. Oroande skolfrånvaro som utgångspunkt för skolutveckling
Eunice Moon
PDF
Den antropocæne tidsalders metafysik. Om den spekulative realismes kritiske potentiale
Martin Hauberg-Lund Laugesen
PDF
Trusting the flow of experiences. Generating new knowledge through the arts
Matilda Mettälä, Rolf Viberg
PDF
Talets vär(l)dkropp. Om kroppen i rörelse som posthumanistiskt undersökningsinstrument
Kalle Jonasson
PDF
Borderless inclusion. Towards an alternative understanding of the phenomenon of inclusion within education
Shirit Tynell
PDF
Språk men inga ord. En oriktad rörelse som breder ut sig åt alla håll
Bosse Bergstedt
PDF

Författarpresentationer

Författarpresentationer
Bosse Bergstedt, Anna Jobér
PDF