Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2016 1 Relationer, subjektspositioner och hierarkier i handledningen av doktorander Sammanfattning
Gabriella Nilsson
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2013 A Brief Guide for PhD Supervisors of Phonetics at Lund University Sammanfattning
Susanne Schötz
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2010 A good research supervisor Sammanfattning
David Hobbs
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2015 A Pedagogical Instrument in Third Cycle Education at the Department of Informatics. Doctoral Student Research Seminars Sammanfattning
Nicklas Holmberg
 
Doctoral Supervision – Introduction Autumn 2015 A PhD with or without co-supervision in Biology – does it make a difference? Sammanfattning
Stanley Heinze
 
Doctoral Supervision – Introduction Spring 2011 A reflection on the imagination of spatiality in the context of supervision and learning as a knowledge and practice field Sammanfattning
Richard Ek
 
Doctoral Supervision – Introduction Spring 2011 A reflection on various challenges and approaches to doctoral supervision and the division of labour between main and assistant supervisors Sammanfattning
Jerker Moodysson
 
Doctoral Supervision – Introduction Autumn 2015 A small study of distributed PhD-supervision Sammanfattning
Martin Wetterstrand
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2011 A student-supervisor relationship – Are international students different? Sammanfattning
Satu Ramula
 
Doctoral Supervision – Introduction Spring 2011 Academic Freedom vs. Industry Funding Sammanfattning
Kaan Bür
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2013 Akademiskt skrivande Sammanfattning
Maria Persson
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2016 Antagningsprocessens betydelse för handledarskapet Sammanfattning
Helena Hansson
 
Doctoral Supervision – Introduction Spring 2011 Approaches to doctoral supervision –a few reflections and comments by supervisors in Earth Sciences, Lund University Sammanfattning
Helena Filipsson
 
Doctoral Supervision – Introduction Spring 2014 Approaches to writing in doctoral supervision Sammanfattning
Maria Freij
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2015 Arbetsmarknad i förändring: Hur påverkas forskarutbildningen? Sammanfattning
Erik Wengström
 
Doctoral Supervision – Introduction Autumn 2015 Aspiring Deep Learning in Doctoral Supervision in Political Science: Lessons from Comparing Sweden and Germany Sammanfattning
Fariborz Zelli
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2010 Att examinera forskning – en undersökning av sambandet mellan mål och examinationsformer i forskarutbildningen Sammanfattning
Ulf Maunsbach
 
Högskolepedagogisk projektkurs - utbildning på forskarnivå våren 2011 Att handleda akademiskt skrivarbete – intervjuer av handledare inom naturvetenskap och naturvetenskaplig didaktik Sammanfattning
Ann-Sofi Rehnstam-Holm
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2013 Att handleda doktorand i aktionsforskningsprojekt Sammanfattning
Petra Nilsson Lindström
 
Högskolepedagogisk projektkurs - utbildning på forskarnivå hösten 2012 Att handleda doktorander – Fördelning av handledningstid och handledningsutrymme Sammanfattning
Marie Skepö
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2013 Att handleda monografi vs sammanläggningsavhandling – skillnader och likheter Sammanfattning
Mimmi Maria Barmark
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2012 Att hantera traditionens förväntningar och samtidens krav Sammanfattning
Henrik Wenander
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2014 Att initiera ett doktorand-projekt – vad utgör den kommande handledarens roll? Sammanfattning
Susanna Vestberg
 
Forskarhandledning - introduktion våren 2012 Att introducera doktorander Sammanfattning
Charlotte Tornbjer
 
Forskarhandledning - introduktion hösten 2013 Att lära sig hantverket. Handledning i handledarskap Sammanfattning
Charlotte Hagström
 
1 - 25 av 234 komponenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>