Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress hos doktorander

Robin Stenwall

Sammanfattning


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och vidta relevanta åtgärder för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och skapa goda arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen. Jag har valt att titta på en metod för hur doktorander i samverkan med prefketer kan systematiskt motverka och förebygga stress hos forskarstuderande.

Nyckelord


stress;arbetsmiljöverket;stressfaktorer;förebyggande arbete

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.