Doktoranders skrivande

Annika Mörte Alling

Sammanfattning


Hur kan vi hjälpa doktoranderna att komma över sina värsta skrivtrösklar? Vilken syn på skrivandet ska vi förmedla? Hur konkreta behöver vi vara i vår handledning när det gäller skrivprocessen? Detta är frågor som behöver beforskas, särskilt med tanke på att forskarutbildningarna numera är kortare än tidigare; tidspressen har därmed ökat på doktorander och handledare. Det är ju ofta problem med skrivandet som gör att avhandlingsarbetet försenas. Jag kommer i denna korta uppsats framför allt ta upp några åtgärder som skulle kunna underlätta för doktorander i sitt skrivande, dels i den individuella handledningssituationen, dels genom kurser i skrivande. Utgångspunkt är två intervjuer med doktorander i ett språkämne.

Nyckelord


doktoranders skrivande;skrivprocess;handledning;språk;litteraturvetenskap;emotion

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.