Lärande, olikhet och identitet i handledningsprocessen: en begreppskritik

Torsten Janson

Sammanfattning


Huvudfrågan för denna essä är hur vi som handledare ska balansera betydelsen av och intresset för doktoranders lärandebakgrund och erkännandet av de utmaningar detta kan innebära för lärandet, gentemot risken att schablonmässigt tillskriva doktorander kulturellt behäftade olikheter och ”problem” formulerade utifrån bristfälligt genomreflekterade institutionella normer. Arbetet diskuterar i synnerhet begreppet ”identitet” och dess användbarhet och problem. Empiriska exempel hämtas från fältarbete bland universitetsstudenter i Libanon med palestinsk bakgrund och huvudsaklig teoretisk inspiration hämtas från socialisationsteori, kulturteoretisk normkritik och Etienne Wengers communities of practice.


Nyckelord


lärande;olikhet;identitet;handledning;kultur;meta-­kommunikation;socialisation;norm;internationell;interdisciplinär;Wenger;communites of practice

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.