Relationell pedagogik i forskarhandledning

Betty Collin

Sammanfattning


Hur bygger man som handledare en fungerande, inspirerande och framgångsrik relation med sin doktorand? Vilken roll spelar pedagogiken i mötet mellan handledare och doktorand och är relationskompetens och den relationell pedagogik närvarande i forskarutbildningen? Vilka krav ställs på oss handledare när vi antar utmaningen att handleda en doktorand från novis till avlagd doktorsexamen

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.