Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Nr 8 (2003): Ute och inne i svenskt arbetsliv : Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete Aktuella trender i arbetsrätten – reflektioner med anledning av en remiss Sammanfattning   PDF
Niklas Bruun
 
Nr 9 (2001): Work Life, Work Environment and Work Safety in Transition Alone in the Team? A Sociological Perspective on New Organisational Models within Health Care Sammanfattning   PDF
Gerd Lindgren
 
Nr 3 (2008): Från reserv till reserv - Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken AMS-program för aktivering av kvinnors arbetskraft på 1960-talet Sammanfattning   PDF
Johanna Overud
 
Nr 14 (2003): Är välfärdsstaterna Sverige och Norge på väg åt olika håll? Är välfärdsstaterna Sverige och Norge på väg åt olika håll? Om den nationella politikens roll i glesbygdens utvecklingsprocesser Sammanfattning   PDF
Ann-Mari Sätre Åhlander
 
Nr 2 (2000): Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet : Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 Arbeidsgiverens kontrolladgang – arbeidstakerens integritet Sammanfattning   PDF
Helga Aune, Henning Jakhelln
 
Nr 2 (2000): Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet : Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 Arbejdsgiverens kontrol med ansatte – Danmark Sammanfattning   PDF
Jens Kristiansen
 
Nr 2 (2001): Arbete, arbetsorganisation och arbetsmarknad för kultur- och medieverksamma Arbete, arbetsorganisation och arbetsmarknad för kultur- och medieverksamma : Översikt över forskning och utredning Sammanfattning   PDF
Johan M Sanne
 
Nr 2 (2000): Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet : Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Finland Sammanfattning   PDF
Anders von Koskull
 
Nr 2 (2000): Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet : Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige Sammanfattning   PDF
Kent Källström
 
Nr 8 (2003): Ute och inne i svenskt arbetsliv : Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i ett föränderligt arbetsliv Sammanfattning   PDF
Anders Kjellberg
 
Nr 1 (2009): Arbetslivsforskning och hållbarhet - Empiriska illustrationer och framtidsvisioner Arbetsliv och familjeliv – Personaluthyrning som möjlighet eller hinder Sammanfattning   PDF
Gunilla Olofsdotter
 
Nr 12 (2005): Power and institutions in industrial relation regimes Arbetsliv och mobilitet – en forskningsöversikt Sammanfattning   PDF
Anders Hallqvist
 
Nr 13 (2005): Arbetsliv och mobilitet - en forskningsöversikt Arbetsliv och mobilitet – en forskningsöversikt Sammanfattning   PDF
Anders Hallqvist
 
Nr 1 (2001): Arbetslivsforskningen – quo vadis? Arbetslivsforskningen – quo vadis? Antropologisk forskning och arbetets kulturer Sammanfattning   PDF
Birgitta Edelman
 
Nr 1 (2003): Arbetsmiljö- och hälsoarbete i småföretag - försök till helhetsbild Arbetsmiljö- och hälsoarbete i småföretag - försök till helhetsbild Sammanfattning   PDF
Sten Bornberger-Dankvardt, Carl-Göran Ohlson, Peter Westerholm
 
Nr 9 (2005): Arbetsmiljöutveckling inom offentlig sektor: Friskare arbetsplatser i Jämtlands län Arbetsmiljöutveckling inom offentlig sektor: Friskare arbetsplatser i Jämtlands län Sammanfattning   PDF
Carina Bildt, Stig Vinberg, Ylva Fjell
 
Nr 5 (2005): Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet Arbetsrätten i Sverige och Finland efter EU-inträdet Sammanfattning   PDF
Niklas Bruun, Jonas Malmberg
 
Nr 6 (2005): Arbetsvärderingars stabilitet och föränderlighet i ett genusperspektiv Arbetsvärderingars stabilitet och föränderlighet i ett genusperspektiv : Sjuksköterskor och högskoleingenjörer i övergången från yrkesutbildningen in i arbetslivet Sammanfattning   PDF
Tom Hagström, Anders Kjellberg
 
Nr 3 (2013): Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete Sammanfattning   PDF
Vesa Leppänen
 
Nr 6 (2004): Arrangerade nätverk för kompetensutveckling – fackets roll i lokalt utvecklingsarbete Arrangerade nätverk för kompetensutveckling – fackets roll i lokalt utvecklingsarbete Sammanfattning   PDF
Tommy Nilsson
 
Nr 2 (2016): Återhämtning bland hockeyspelare i Tre Kronor, nattarbetande bagare och skolledare Återhämtning bland hockeyspelare i Tre Kronor, nattarbetande bagare och skolledare – om asocialitet, sömnlösa nätter och allvarsam lek – en dygnsberättelse Sammanfattning   PDF
Ulf Ericsson, Leif W Rydstedt, Pär Pettersson, Sören Augustinsson, Gunnar Aronsson
 
Nr 12 (2003): Att avgränsa det gränslösa sjuksköterskearbetet Att avgränsa det gränslösa sjuksköterskearbetet : En intervjustudie om sjuksköterskors villkor och valmöjligheter i bemanningsbranschen Sammanfattning   PDF
Michael Allvin
 
Nr 15 (2003): Relationsbyggande för ekonomisk utveckling Att brinna för lokalt utvecklingsarbete - om eldsjälars engagemang för landsbygden Sammanfattning   PDF
Anette Forsberg
 
Nr 7 (2004): Företagande och gemenskap – små företags kultur, samverkan och konkurrens Att lära av erfarenhet – om samhällskooperativet Byssbons äldreboende Sammanfattning   PDF
Stig Westerdahl
 
Nr 10 (2002): Att såga av den gren man sitter på – utvärdering av en jämställdhetssatsning med manliga ”brytare” i ett landsting Att såga av den gren man sitter på – utvärdering av en jämställdhetssatsning med manliga ”brytare” i ett landsting Sammanfattning   PDF
Birgit Pingel
 
1 - 25 av 201 komponenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>