Nr 1 (2017)

Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten


Omslagsbild