Redaktör

Professor Samuel Byrskog, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Sweden

Redaktionssekreterare

Martin Nykvist, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Sweden

Redaktionens arbetsutskott

Professor Stephan Borgehammar
Professor Samuel Byrskog
Docent Johanna Gustafsson Lundberg
TM Elisabet Nord
TM Martin Nykvist
TD Andreas Westergren