2010

IASS Proceedings

Innehållsförteckning

Introduktion

Mönster och möjligheter i studiet av översättning
Per Erik Ljung

Författare A-C

Danmarksfilm – kan danskhed oversættes?
Gunhild Moltesen Agger
PDF
Politik som underhållning: skandinavisk populärlitteratur under första världskriget
Claes Ahlund
PDF
Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet
Johanna Akujärvi
PDF
Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren (1993)
Per Thomas Andersen
PDF
Från Hoppers Western Motel till irländskt julfirande i augusti. Om ekfrasens töjbarhet och eventuella gränser
Pär-Yngve Andersson
PDF
Översättning mellan svenska och rumänska – några språkliga, stilistiska och kulturella synpunkter
Åsa Apelkvist
PDF
Jeder, wie er kann und darf, und Gott mit uns allen! Något om Friedrich de la Motte Fouqués översättning av Clas Livjns Spader Dame
Jonas Asklund
PDF
”tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik” Öyvind Fahlströms översättningsstrategier
Per Bäckström
PDF
”...Noko som liknar, men som ikkje er heilt den likevel.” Maria Parrs Tonje Glimmerdal – gjenskaping av en kjent barnebokheltinne?
Harald Bache-Wiig
PDF
När bara det bästa ändå blir för lite – eller när idiomatiken går förbi översättaren
Mari Bacquin, Robert Zola Christensen
PDF
”Till översättningens lov.” Birgitta Trotzigs translatologiska credo
Krzysztof Bak
PDF
Från ord till handling – Adaptioner av ett svenskt verklighetsdrama
Åsa Bergström
PDF
Skandinavisk litteratur i Nederländerna och Flandern. En prosopografi över litteraturförmedlare
Els Biesemans
PDF
En heteromedial läsning av Molly Johnsons roman Pansarkryssaren (1955)
Catrine Brödje
PDF
Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument
Barbro Bredesen Opset
PDF
Oversætteren som redaktør. At rette eller ikke rette?
Helena Brezinova
PDF
Böckernas gynaeceum. Betydelse av bibliografier av översatt skönlitteratur för receptionsforskning
Petra Broomans
PDF
Translation from literary texts to moving images: intersemiotics from a theoretical perspective
Anna Cabak Rédei
Renzo and Lucia at Det Kongelige Teater. From Alessandro Manzoni’s novel I promessi sposi (1827) to Hans Christian Andersen’s operetta Brylluppet ved Como-Søen (1849)
Elettra Carbone
I paratextens skugga. En italiensk översättning från 1994 av tre svenska resebrev från 1770-talets Neapel
Carla Cariboni Killander
PDF
Förbindelser, förkortningar (Bridges and abridgements)
Sigrid Combüchen
PDF
”Det er en kraft og modkraft, det er smerte vakt til live”. Ekelöf i Danmark: Rids af den danske reception og oversættelsespraksis
Neal Ashley Conrad Thing
PDF
Ett dukat bord. Poeten, stoffet och genren i svenskt 1600–1700-tal
Anna Cullhed
PDF
H.C. Andersen som vi kender ham – om modtagelsen af Hans Christian Andersens eventyr i Polen
Joanna Cymbrykiewicz
PDF

Författare D-I

Vilhelm Ekelunds Leoparditolkningar
Tobias Dahlkvist
PDF
Den tjeckiska översättningen av Christer Kihlmans Dyre prins i det totalitära Tjeckoslovakien år 1979: mottagande och censur
Jan Dlask
PDF
Translation, transfer, interference, contact
Mónica Domínguez-Pérez
Pippis språkliga akrobatik i polsk översättning
Hanna Dymel-Trzebiatowska
PDF
Jarl Hemmer som översättare
Thomas Ek
PDF
Att översätta på nytt
Jonas Ellerström
PDF
Fra roman til film – mediespesifikk gjendiktning Göran Tunströms roman Juloratoriet (1983) og Kjell-Åke Anderssons film Juloratoriet (1996)
Arne Engelstad
PDF
”Oh children of a later day!” Den problematiske Gösta Berling på engelska
Helena Forsås-Scott
PDF
Att översätta sånger är att välja bort
Johan Franzon
PDF
Viklet inn i nettet. Kan samfunnsrelasjonene i Ibsens drama oversettes?
Helena Garczynska
PDF
Per Pettersons Ekkoland – Danmark. Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk
Anker Gemzøe
PDF
Paul la Cour as a translator
Gherardo Giannarelli
Svensk barnboksexport till Frankrike – trender och anpassning 1989–2009
Carina Gosass, Charlotte Lindgren
PDF
Bilden av Sverige: tjeckiska översättningar av svensk skönlitteratur
Dagmar Hartlova
PDF
Konvention, tradition och fiktion. Sophia Elisabet Brenner som Sappho
Jon Helgason
PDF
Subjektets översättning – den självframställande litteraturens politik
Peter Henning
PDF
Att översätta en dikt av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934–2006)
Bo Holmberg
PDF
Existentialism – or Kierkegaard Lost in Translation
Poul Houe
Översättningsproblem i Kalevala
Lars Huldén
PDF
Henrik Ibsen in Czech translation
Martin Humpal
Character metamorphosis in German versions of Jómsvíkinga saga
Michael Irlenbusch-Reynard

Författare J-L

Den unge Johannes V. Jensens genreløshed. Eksperimenter i et diffust mediebillede
Aage Jørgensen
PDF
Ragnarök och nordisk hårdrock. Att översätta medeltida skalders verk till nutida extrema ljud
Sebastian Jazdzewski
PDF
Dien Logeman-Van der Willigen och Marie Herzfeld. Två kvinnliga kulturförmedlare med olika taktiker
Ester Jiresch
PDF
Fröken Julie som Pekingopera
Maja-Stina Johansson Wang
PDF
Imitation och översättning. Retorikens roll i framväxten av en folkspråkig nordisk skönlitteratur under renässans och barock
Lars-Erik Johansson
PDF
Narkissos hos Gide och Freud; myten i poetik och psykologi
Niclas Johansson
PDF
”Töres döttrar i Vänge” översatt inbördes och till andra konstarter
Bibi Jonsson
PDF
Europæisk prosamodernisme i dansk oversættelse på forlaget Arena og transnational Arenamodernisme i Danmark
Anders Juhl Rasmussen
PDF
Bullerbyberättelser i tysk populärkultur
Lisa Källström
PDF
En titt på titlar: Svensk kriminallitteratur i tysk och fransk översättning
Alexander Künzli, Elisabeth Bladh
PDF
Indras Dotter – född ur en rysk dröm. Om Strindbergs skuld till Tjernysjevskij
Mariusz Kalinowski
PDF
Proper names and translating Swedish literature for children into Czech. Development of translation norms in the 20th and 21st Centuries
Linda Kaprová
Jan Erik Volds gjendiktninger. Amerikansk lyrikk
Ole Karlsen
PDF
Melodies that speak vivaciously and earnestly. Musical presence in Eeva-Liisa Manner’s poetry
Leena Kaunonen
Översättningens osäkra plats i den svenska litteraturhistorien
Lars Kleberg
PDF
Tematiske mønster og diskursive strategiar hos translingvale (L2) forfattarar i nordisk litteratur
Ingeborg Kongslien
PDF
Pictures in the Typewriter, Writings on the Screen Stieg Larsson, Ingmar Bergman, and the lure of media appropriations
Maaret Koskinen
”– om den store fantasten og fordrømte svermeren da kan ha noe å si lenger til moderne mennesker” Obstfelder på Island
Helga Kress, Idar Stegane
PDF
Svenska och lettiska litterära kontakter (1980–2009)
Ilona Laha
PDF
Eldrid Lunden: Dialogues in Poetry
Unni Langås
Overlevelsesinstinktets skam og skyld – et temas transformationer. Om Susanne Biers film Brødre, Jim Sheridans adaption Brothers og Morten Ramslands roman Hundehoved
Gorm Larsen
PDF
’The American Connection’ i ny dansk poesi
Peter Stein Larsen
PDF
Oversættelse, remediering, adaptation. Kampen om ”Det var en lørdag aften” i dansk kultur
Ulrik Lehrmann
PDF
Selma och piraterna
Ann-Sofi Ljung Svensson
PDF
Translating the self. The definition of a Swedish/Scandinavian identity in travel writing
Emilia Ljungberg
Saint-John Perses universum möter Erik Lindegrens översättningskonst
Roland Lysell
PDF

Författare M-Q

Vandraren och varulven. Reflektioner kring två motiv i Bertel Gripenbergs författarskap och översättningar från finsk litteratur
Anna Möller-Sibelius
PDF
Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderskene
Bjarne Markussen
PDF
William Heinesen på færøsk
Malan Marnersdóttir
PDF
Dealing with Description in Adaptations
Richard Mckinney
Tre romantiska spaderdamer
Ljubica Miocevic
PDF
Når stedet er hovedperson. Topofile erindrings- og oversættelsesperspektiver i Suzanne Brøggers Sølve
Bergur Rønne Moberg
PDF
Översättarens uppdrag inför den litterära uniformiteten
Carolina Moreno Tena
PDF
Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse
Elna Mortensen
PDF
Små ord och stora känslor. Om översättning av interjektionen hu i August Strindbergs kammarspel
Ewa Mrozek-Sadowska
PDF
August Strindberg och ”skandinavomin”
Katarina Muradyan
PDF
Kerstin Ekmans jämtska. i Guds barmhärtighet översatt till tyska av Hedwig M. Binder
Ulf Norberg
PDF
Tåresønnen. Moderne mannsbiografi i tradisjon fra Augustins Bekjennelser
Ingrid Nymoen
PDF
Digtet er så godt oversat, at hvis det blev oversat, ville man ikke tro, at det var oversat. Oversættelsesteori og -praksis
Per Olsen
PDF
Modernising Desire: Translation and the Pornographic Text
Lena Olsson
”Kan du höra vad jag inte säger.” Lars Noréns bearbetning av Ibsens Lille Eyolf
Ulf Olsson
PDF
Fortellinger om kongen. Transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker
Åse Marie Ommundsen
PDF
Fra Bridget Jones’s Diary til Nynnes Dagbog. Romance, intertekstualitet og postfeminisme
Vibeke Pedersen
PDF
Att skapa likt ur olikt. Hur finsk bunden poesi kan översättas till svenska
Torsten Pettersson
PDF
The analysis of the translated text. Propositions for an operational protocol
Paolo Proietti
Svenska vittnesmål i krigstrafik. Martin Koch i fransk översättning
Sofi Qvarnström
PDF

Författare R-S

Bjerregaard’s (and Thrane’s, Wergeland’s, Aasen’s, Ibsen’s, Bjørnson’s, and Garborg’s) Fjeldeventyret (1825, 1844, 1853, 1857, 1865, and 1925)
Ellen Rees
Spöken och visioner översätts till verklighet. Om sinnenas transformation i Strindbergs En blå bok
Astrid Regnell
PDF
Samtaleanalyse og oversættelse af teaterstycker
Hedwig Reuter
PDF
Tecken som gör skillnad! Interpunktion och grafisk struktur i de nordiska översättningarna av Salka Valka
Martin Ringmar
PDF
(Post-)Modernist Influences: Pound in Danish Literature
Jan Rosiek
Den motvillige översättaren Carl David af Wirsén
Per Rydén
PDF
Om översättning av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula från svenska till vitryska
Volha Ryzmakova
PDF
Hedda, or Aspiration Sky High
Astrid Sæther
PDF
At fortælle historie –Litterære strategier i historieskrivningen Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl (2008) og Peter Englund: Stridens skönhet och sorg (2009)
Leif Søndergaard
PDF
Sankt Kristofer, översättarens skyddshelgon? Om Torgny Lindgrens Hummelhonung
Sylvia Söderlind
PDF
Från filosofi till fiktion: exemplet Wikner
Johan Sahlin
PDF
Negotiating cultural difference
Soumyajit Samanta
Arkæologiske objekter i fiktiv tid Merete Pryds Helle og Svend Aage Madsen
Karin Sanders
PDF
Att översätta naturens processer. Hur erfarenheter av skog och skogsbruk representeras i texter av Harry Martinson, Sten Selander och Kerstin Ekman
Håkan Sandgren
PDF
Strindberg och Kina – ett möte mellan realism och esteticism
Rikard Schönström
PDF
Den norrøne legemiddelboktradisjonen
Fabian Schwabe
PDF
Emil i Lönneberga – säregenheter i dialogens översättning till ryska
Katerina Schwetz
PDF
Paradise Lost og ’’Slaget ved Slesvig.’’ Oversættelse ved etableringen af færøsk litteratur
Turið Sigurðardóttir
PDF
Georgica på svensk mark – imitation och analogi
Alfred Sjödin
PDF
Hur sex blir kärlek i Le Plaidoyer d’un fou: Ett genusperspektiv på översättningar av Strindbergs roman
Kristina Sjögren
PDF
Gösta Berling på La Scala. En transmedial och transnationell kulturkrock iscensatt
Anna Sofia Smedberg Bondesson
PDF
”Island, Norge, Gotland. En treklang i den nordiska samhörigheten.” Gustaf Larsson och hans översättare
Eva-Britta Ståhl
PDF
Skandinavisk barnelitteratur i Tsjekkia. Oversikt og problemer
Petra Stajnerova
PDF
Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Ibsens Brand i prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen
Karolina Stehlikova
PDF
”hvor der åbnes en sprække mod lyset” – Livlægens besøg som opera
Johan Stenström
PDF
Story as the main dish. On some transcreative mechanisms in Karen Blixen’s “Babette’s Feast”
Ieva Steponaviciute
”In the Making.” Den amerikanske vending i nyere dansk poesi
Marianne Stidsen
PDF
”… öfversättning af Hjalmar Söderberg”
Björn Sundberg
PDF
Skrift, fotografi og transmissioner
Erik Svendsen
PDF
Att översätta kosmos. Sigrid Combüchens Parsifal (1998) och Chrétien de Troyes Perceval ou le Conte du gral (1183)
Bo S Svensson
PDF

Författare T-Z

The many tongues of Polyphemus – Translating Willy Kyrklund’s Polyfem Förvandlad
Anna Tebelius
For en ”écriture anticoloniale”. Kulturel oversættelse og litterære kodeskift i Jakob Ejersbos Afrikatrilogi
Kirsten Thisted
PDF
Cheshire-katten som flyttet til Mandal. Norske oversettelser av Alice’s Adventures in Wonderland
Åse Kristine Tveit
PDF
“Den herlege lydrikdomen av hans språk”. Den nederlandske resepsjonen av Arne Garborg
Roald Van Elswijk
PDF
Imagisme i Laus Strandby Nielsens Den sorte væg
Jørgen Veisland
PDF
Översättaren som ideologisk aktör. Om att välja ord i skuggan av den tredje internationalen
Jimmy Vulovic
PDF
Johannes V. Superstar. Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland
Monica Wenusch
PDF
Hans Ruin och den fria essän – exemplet ”Visioner som slockna”
Anders Westerlund
PDF
Anders Österlings strategier som översättare
Jenny Westerström
PDF
Imperialism och xenofobi – eller ett öppet system? Kring ett brytningsskede i den svenska översättningens språkhistoria
Lars Wollin
PDF
Between two media: Merete Morken Andersen’s novel Hav av tid and its adaptation to an audio-book
Gurli Woods
Fladdermusen, vesslorna och böjligheten. Om fabeltransformationer
Erik Zillén
PDF
Konsten att översätta folkhemmet. Några tankar kring kulturella aspekter av skönlitterära översättningar från svenska till polska
Magdalena Zmuda-Trzebiatowska
PDF