IASS 2010 Proceedings

Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010
Redaktörer: Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung
Teknisk redigering och layout: Maria Svenningsson
Tekniker: Tomas Schönthal
Tillgängliggörande i OJS: Biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek


2010: IASS Proceedings


Omslagsbild